pipe bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe bend

    * kỹ thuật

    ke ống chỗ uốn ống

    khuỷu nối ống

    khuỷu ống