pipe clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe clip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe clip

  * kỹ thuật

  cái kẹp ống

  vòng kẹp ống

  xây dựng:

  sự kẹp ống