pipe bush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe bush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe bush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe bush.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe bush

    * kỹ thuật

    ống lót

    xây dựng:

    ổ vặn ống