pipe box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe box

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hộp bao cách nhiệt ống