pipe tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe tap

  * kỹ thuật

  lỗ ren trên thành đường ống

  cơ khí & công trình:

  tarô cắt ren ống

  hóa học & vật liệu:

  tarô ống