pipe duct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe duct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe duct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe duct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe duct

  * kỹ thuật

  đường ống

  đường ống dẫn nước

  điện lạnh:

  kênh dẫn đường ống

  kênh lắp đặt đường ống