pipe hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe hook

  * kỹ thuật

  móc ống

  xây dựng:

  cái móc treo ống

  móc ống (để tháo lắp ống)

  móc treo ống