pipe coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe coil

  * kỹ thuật

  ống ruột gà

  ống xoắn

  điện lạnh:

  ống xoắn (ruột gà)