pipework nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipework nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipework giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipework.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipework

  * kỹ thuật

  hệ thống đường ống

  hệ thống ống dẫn

  mạng lưới đường ống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pipework

  Similar:

  organ pipe: the flues and stops on a pipe organ

  Synonyms: pipe