pipe die nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe die nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe die giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe die.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe die

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bàn cắt ren ống

  dụng cụ cắt ren ống

  cơ khí & công trình:

  bàn ren ống