piper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piper.

Từ điển Anh Việt

 • piper

  /'paipə/

  * danh từ

  người thổi sáo, người thổi tiêu, người thổi kèn túi

  người mắc bệnh thở khò khè

  to pay the piper

  đứng ra chi phí mọi khoản, đứng ra chịu mọi tổn phí

  he who pays the piper calth the tume

  (xem) pay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piper

  * kinh tế

  ớt

  tiêu

  * kỹ thuật

  y học:

  cây họ hồ tiêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • piper

  someone who plays the bagpipe

  Synonyms: bagpiper

  type genus of the Piperaceae: large genus of chiefly climbing tropical shrubs

  Synonyms: genus Piper