genus piper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus piper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus piper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus piper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus piper

    Similar:

    piper: type genus of the Piperaceae: large genus of chiefly climbing tropical shrubs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).