bagpiper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bagpiper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bagpiper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bagpiper.

Từ điển Anh Việt

 • bagpiper

  /'bægpaipə/

  * danh từ

  người thổi kèn túi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bagpiper

  Similar:

  piper: someone who plays the bagpipe