piperaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piperaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piperaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piperaceous.

Từ điển Anh Việt

  • piperaceous

    * tính từ

    thuộc hồ tiêu