piperin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piperin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piperin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piperin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piperin

    derived from pepper (especially black pepper); source of the hotness of black and white pepper

    Synonyms: piperine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).