pipe man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe man

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  thợ (đặt) đường ống

  cơ khí & công trình:

  thợ (nguội) đường ống