pipe end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipe end

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đầu mút của ống