pipe flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipe flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipe flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipe flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipe flow

  * kỹ thuật

  dòng chảy qua ống dẫn

  vật lý:

  dòng chảy theo đường ống

  xây dựng:

  dòng chảy trong ống

  điện lạnh:

  dòng ống