pipewort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipewort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipewort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipewort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pipewort

    aquatic perennial of North America and Ireland and Hebrides having translucent green leaves in a basal spiral and dense buttonlike racemes of minute white flowers

    Synonyms: Eriocaulon aquaticum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).