eriocaulon aquaticum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eriocaulon aquaticum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eriocaulon aquaticum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eriocaulon aquaticum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eriocaulon aquaticum

    Similar:

    pipewort: aquatic perennial of North America and Ireland and Hebrides having translucent green leaves in a basal spiral and dense buttonlike racemes of minute white flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).