pipet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipet

  * kỹ thuật

  ống hút

  đo lường & điều khiển:

  ống đo nhỏ giọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pipet

  measuring instrument consisting of a graduated glass tube used to measure or transfer precise volumes of a liquid by drawing the liquid up into the tube

  Synonyms: pipette