pipage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pipage

  * kỹ thuật

  dẫn nước/đường ống dẫn

  hóa học & vật liệu:

  hệ đường ống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pipage

  a fee charged for the use of pipes

  Similar:

  pipe: a long tube made of metal or plastic that is used to carry water or oil or gas etc.

  Synonyms: piping