giấy trong Tiếng Anh là gì?

giấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giấy

  paper

  một mẩu giấy a piece of paper

  ghi cái gì ra giấy to commit something to paper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giấy

  * noun

  paper

  giấy bản: pice-paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giấy

  [CL for sheets]; paper