giấy vẽ trong Tiếng Anh là gì?

giấy vẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy vẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy vẽ

    drawing-paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy vẽ

    drawing-paper