giấy bạc trong Tiếng Anh là gì?

giấy bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giấy bạc

  bill; banknote; note

  lưu hành giấy bạc giả to put forged/counterfeit banknotes into circulation

  máy phát hiện giấy bạc giả forged banknote detector

  xem giấy thiếc

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giấy bạc

  * noun

  bank-note;hankbill

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giấy bạc

  banknote, bill