giấy tờ trong Tiếng Anh là gì?

giấy tờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy tờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giấy tờ

  papers; documents

  đề nghị cho xem giấy tờ xe may i see your car registration papers/your car documents, please?

  một khi anh đã có đủ giấy tờ cần thiết once you've got the necessary papers together

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giấy tờ

  Paper, documents

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giấy tờ

  paper, document(s)