giấy đòi trong Tiếng Anh là gì?

giấy đòi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy đòi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy đòi

    * dtừ

    writ