giấy a4 trong Tiếng Anh là gì?

giấy a4 trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy a4 sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy a4

    a 4 paper