giấy bồi trong Tiếng Anh là gì?

giấy bồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giấy bồi

  papier mâché; pasteboard; cardboard; cartridge-paper

  bìa sách bằng giấy bồi a cardboard book cover

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giấy bồi

  Pasteboard, cardboard

  Bìa sách bằng giấy bồi: A cardboard book cover

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giấy bồi

  pasteboard, cardboard, coarse paper