giấy bìa trong Tiếng Anh là gì?

giấy bìa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bìa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy bìa

    * dtừ

    cardboard; cartridge-paper