giấy lộn trong Tiếng Anh là gì?

giấy lộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy lộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giấy lộn

  xem giấy vụn

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giấy lộn

  Waste paper

  Một mớ giấy lộn: A mass of waste paper

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giấy lộn

  waste paper