giấy bọc trong Tiếng Anh là gì?

giấy bọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy bọc

    * dtừ

    wrapper

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy bọc

    wrapper