giấy lụa trong Tiếng Anh là gì?

giấy lụa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy lụa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy lụa

    tissue-paper