giấy lót trong Tiếng Anh là gì?

giấy lót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy lót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy lót

    tympan