giấy in trong Tiếng Anh là gì?

giấy in trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy in sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giấy in

  printing-paper

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giấy in

  * noun

  printing-paper

  giấy in báo: news-print

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giấy in

  printing-paper