giấy mực trong Tiếng Anh là gì?

giấy mực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy mực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giấy mực

    paper and ink