giấy lợp trong Tiếng Anh là gì?

giấy lợp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy lợp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy lợp

    roofing paper