giấy kếp trong Tiếng Anh là gì?

giấy kếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy kếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy kếp

    crepe paper