giấy bạc giả trong Tiếng Anh là gì?

giấy bạc giả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giấy bạc giả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giấy bạc giả

    * dtừ

    green goods