rag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rag.

Từ điển Anh Việt

 • rag

  /ræg/

  * danh từ

  giẻ, giẻ rách

  (số nhiều) quần áo rách tả tơi

  to be in rags: ăn mặc rách tả tơi

  (số nhiều) giẻ cũ để làm giấy

  mảnh vải, mảnh buồm

  not having a rag to one's back: không có lấy mảnh vải che thân

  a rag of a sail: mảnh buồm

  (nghĩa bóng) mảnh, mảnh vụn, mảnh tả tơi; một tí, mảy may

  flying rags of cloud: những cụm mây bay tả tơi

  meat cooked to rags: thịt nấu nhừ tơi

  there is not a rag of evidence: không có một tí bằng chứng nào

  not a rag of truth: không một mảy may sự thật nào

  (mỉa mai) báo lá cải, báo giẻ rách; cờ rách, khăn tay giẻ rách, bức màn giẻ rách...

  to chew the rag

  x Ảchew

  to cram on every rag

  (hàng hải) giương hết buồm

  to get one's rag out

  (xem) get

  glad rags

  (xem) glad

  to tear to rag

  xé rách rả tơi

  * danh từ

  đá lợp nhà

  (khoáng chất) cát kết thô

  sự la lối om sòm; sự phá rối

  trò đùa nghịch (của học sinh);

  to say something only for a rag: nói cái gì cốt chỉ để đùa

  * ngoại động từ

  rầy la, mắng mỏ (ai)

  bắt nạt, chọc ghẹo, trêu chọc (bạn học)

  phá rối, làm lung tung bừa bãi (phòng của ai)

  la ó (một diễn viên

  * nội động từ

  quấy phá, phá rối; la hét om sòm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rag

  * kinh tế

  giấy gói

  lõi (cam, quýt)

  lõi (thuốc lá, xì gà)

  * kỹ thuật

  giẻ rách

  giẻ vụn

  gờ

  gọt rìa xờm

  làm nhẵn rìa xờm

  rìa

  rìa xờm

  vải vụn

  vát cạnh

  xờm

  cơ khí & công trình:

  cát kết khô, cứng

  sa thạch khô

  toán & tin:

  đá lợp nhà

  xây dựng:

  đá xây cứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet