scold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scold.

Từ điển Anh Việt

 • scold

  /skould/

  * động từ

  rầy la, trách mắng, mắng mỏ; gắt gỏng

  * danh từ

  người đàn bà bẳn tính, người đàn bà hay gắt gỏng; người đàn bà hay chửi rủa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scold

  * kỹ thuật

  mắng mỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet