reproof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reproof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reproof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reproof.

Từ điển Anh Việt

 • reproof

  /ri'pru:f/

  * danh từ

  sự mắng mỏ, sự quở trách, sự khiển trách

  deserving of reproof: đáng khiển trách

  lời mắng mỏ, lời quở trách; lời khiển trách

  * ngoại động từ

  làm cho không thấm nước lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet