jaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw.

Từ điển Anh Việt

 • jaw

  /dʤɔ:/

  * danh từ

  hàm, quai hàm

  upper jaw: hàm trên

  lower jaw: hàm dưới

  (số nhiều) mồm, miệng

  in the jaws of death: trong tay thần chết

  (số nhiều) lối vào hẹp (thung lũng, vịnh, eo biển...)

  (số nhiều) (kỹ thuật) cái kẹp; má (kìm...), hàm (êtô...)

  (thông tục) sự lắm mồm, sự nhiều lời, sự ba hoa

  sự răn dạy; sự chỉnh, sự "lên lớp" (nghĩa bóng)

  pi jaw: (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) sự chỉnh, sự "lên lớp"

  hold your jaw!

  thôi câm cái mồn đi, đừng ba hoa nữa!; thôi đừng "lên lớp" nữa!

  * động từ (từ lóng)

  nói lải nhải, nói dài dòng chán ngắt

  răn dạy, chỉnh, "lên lớp" (ai), thuyết cho (ai) một hồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jaw

  * kỹ thuật

  chân

  ê tô

  guốc phanh

  hàm

  hàn

  má kẹp

  mỏ cặp

  mỏ kẹp

  vấu cặp

  vấu mâm cặp

  xây dựng:

  má (êtô)

  y học:

  xương hàm

Từ điển Anh Anh - Wordnet