chitchat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chitchat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chitchat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chitchat.

Từ điển Anh Việt

  • chitchat

    * danh từ

    chuyện phiếm, chuyện gẫu

Từ điển Anh Anh - Wordnet