causerie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

causerie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm causerie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của causerie.

Từ điển Anh Việt

  • causerie

    * danh từ

    cuộc nói chuyện thân mật

Từ điển Anh Anh - Wordnet