gabfest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gabfest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gabfest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gabfest.

Từ điển Anh Việt

 • gabfest

  * danh từ

  cuộc họp không chính thức để mọi người trao đổi

  a political gabfest

  một cuộc họp chính trị

  cuộc trao đổi kéo dài

Từ điển Anh Anh - Wordnet