gab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gab.

Từ điển Anh Việt

 • gab

  /gæb/

  * danh từ

  vết chích, vết khía; vết đẽo

  (kỹ thuật) cái móc; cái phích

  (kỹ thuật) lỗ

  (thông tục) lời nói lém, tài bẻm mép

  to havr the gifl of the gab: có tài ăn nói; lém, bẻm mép

  stop your gab!

  câm mồm đi! im đi!

  * nội động từ

  (thông tục) nói lém, bẻm mép

Từ điển Anh Anh - Wordnet