small talk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

small talk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm small talk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của small talk.

Từ điển Anh Việt

  • small talk

    /'smɔ:l'tɔ:k/

    * danh từ

    chuyện phiếm

Từ điển Anh Anh - Wordnet