gaborone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaborone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaborone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaborone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gaborone

    capital and largest city of Botswana in the extreme southeast

    Synonyms: capital of Botswana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).