chatter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chatter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chatter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chatter.

Từ điển Anh Việt

 • chatter

  /'tʃætə/

  * danh từ

  tiếng hót líu lo, tiếng ríu rít (chim); tiếng róc rách (suối)

  sự nói huyên thiên, sự nói luôn mồm (người)

  tiếng lập cập (răng)

  tiếng lạch cạch (của máy bị xọc xạch, bị jơ)

  * nội động từ

  hót líu lo, hót ríu rít (chim); róc rách (suối)

  nói huyên thiên, nói luôn mồm

  lập cập (răng đập vào nhau)

  kêu lạch cạch (máy bị xọc xạch, bị jơ)

  to chatter like a magpie

  nói như khướu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chatter

  * kỹ thuật

  chấn động

  gõ

  làm kêu lạch cạch

  làm rung lạch cạch

  rung

  rung lạch cạch

  sự rung

  sự rung lắc

  va đập

  cơ khí & công trình:

  kêu lạch cạch

  tiếng rung lạch cạch

  điện lạnh:

  rung đóng mở

  ô tô:

  sự rung xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet